Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες για το έτος 2018, αναζητά:

Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών (Cabin CrewMembers) με έδρα την Αθήνα (ATH)

Το Σάββατο 24/6 το Koita Magazine βρέθηκε στον Ελληνικό Σύλλογο Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής (Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ.) για να παρακολουθήσει ένα… παιχνίδι τύπου «Murder Mystery» όπως το ονόμαζαν τα παιδιά. Θα μου πείτε «τι είναι αυτό;» εύλογα και εγώ θα σας εξηγήσω.

Περισσότερα Άρθρα...