Home Tags Carlos Perez

Tag: Carlos Perez

Τυχαία Άρθρα

ÊÁÍÏÍÉÊÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏ ÐÑÙÉ ÏÉ ÓÕÑÌÏÉ ÔÏÕ ÌÅÔÑÏ / ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÓÔÁÈÌÏ ÔÇÁ ÐËÁÔÅÉÁÓ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÏÓ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Άτομο έπεσε στις γραμμές του μετρό στη Δάφνη: Ανασύρθηκε νεκρό

Κλειστός είναι ο σταθμός του Μετρό στη Δάφνη, έπειτα από την πτώση άνδρα στις γραμμές στος ρεύμα προς Ελληνικό. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο άνδρας...

Δημοφιλή Άρθρα

Έντυπα Τεύχη